Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen er gjeldende for prenta.no, opplastingssystem av filer, markedsportaler, ERP- og CRM-løsninger.

Prenta AS (org.nr 929 632 966)

Utlevering av opplysninger til tredjepart
Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjeparter. Prenta bruker i dag underleverandører til å levere deler eller hele produktet eller tjenesten.

Personopplysninger som behandles
Prenta samler ikke inn personopplysninger som personnummer og fødselsdato. Eksempel på opplysninger som innhentes fra skjemaer på nettsider, eller epost og telefon:

 • Navn
 • Stilling
 • Ansatt-ID
 • Adresse
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Melding (bakgrunn for henvendelse)


Formålet med innhenting og registrering av opplysninger

 • For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester
 • For å kunne ha nødvending kommunikasjon og kundeoppfølging
 • For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester
 • For å kunne sende relevant informasjon


Oppbevaring og sletting

I henhold til personopplysningslovens § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Prenta lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Rettigheter
I henhold til personopplysningslovens § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Prenta, ved daglig leder. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27. Der hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Klager
Dersom du mener Prenta ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon:
Prenta AS
33 36 80 00
post@prenta.no

Sist oppdatert oktober 2022